ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Υπηρεσίες και παροχές για όλα τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), πάντα υπεύθυνα, αξιόπιστα και έγκυρα .

Αξιοπιστία & Αμεσότητα

Εξυπηρετούμε όλα τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) με τήρηση αρχείου, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αναζήτηση λύσεων υποστήριξης ανέργων, συμβουλευτική διαδικασία ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, υποβολή αιτήσεων κοινωνικών επιδομάτων, και παροχών, υποβολή αιτήσεων αναζήτησης εργασίας και στήριξης των οικογενειών τους.

Παροχές

  • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Αιτήσεις επιδομάτων και βοηθημάτων
  • Διεκπεραιώσεις προς ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ
  • Υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων
  • Βραχυχρόνιες Μισθώσεις
  • Υποβολή Ε9
Scroll to Top